CASIS daniele jelenie hodowla ekologiczna sprzedaż Pławin Leszek Glezer Polska CASIS daniele jelenie hodowla ekologiczna sprzedaż Pławin Leszek Glezer Polska CASIS daniele jelenie hodowla ekologiczna sprzedaż Pławin Leszek Glezer Polska CASIS daniele jelenie hodowla ekologiczna sprzedaż Pławin Leszek Glezer Polska CASIS daniele jelenie hodowla ekologiczna sprzedaż Pławin Leszek Glezer Polska CASIS daniele jelenie hodowla ekologiczna sprzedaż Pławin Leszek Glezer Polska CASIS daniele jelenie hodowla ekologiczna sprzedaż Pławin Leszek Glezer Polska CASIS daniele jelenie hodowla ekologiczna sprzedaż Pławin Leszek Glezer Polska

CASIS daniele jelenie hodowla ekologiczna sprzedaż Pławin Leszek Glezer PolskaNASZE RANCHO

„Powiedzmy po prostu, że próbowaliśmy dotrzeć do granic rzeczywistości. Byliśmy ciekawi, chcieliśmy zobaczyć co się stanie. To było to i nic więcej: po prostu ciekawość.”
(J. Morrison)

Nasza przygoda ze zwierzętami i ich hodowlą ma długą tradycję. Od początku byliśmy zafascynowani wszystkim, co ma cztery nogi i potrzebuje troski hodowcy. Już w latach osiemdziesiątych XX wieku zajmowałem się tradycyjnymi zwierzętami domowymi, ze szczególnym naciskiem na konie. Jednak gusta i zainteresowanie się zmieniają. Swoją miłością obdarzyłem zwierzęta z gatunku jeleniowatych. Był to 2003 rok. Najpierw zaczęliśmy hodować daniele. Stado liczyło ponad 1000 sztuk zarodowych łani. W tamtych latach było to największe w Europie ekologiczne, zarodowe gospodarstwo tego typu.

Po kilku latach udanej hodowli tych zwierząt wprowadziliśmy do gospodarstwa jelenie, które zakupiliśmy w różnych częściach Europy od sprawdzonych i najlepszych hodowców: z Austrii, Polski, Niemiec, Węgier, Rumunii, Słowacji oraz z państw utworzonych z byłej Jugosławii.

Ogromny potencjał genetyczny umożliwił nam kojarzenie różnej linii, co jest rzadko spotykane w Europie. Nasza hodowla jest, więc unikatowa. Zwierzęta z naszego gospodarstwa przeznaczone są dla ludzi, którzy są zainteresowani hodowlą jeleni z ogromnymi porożami. Tego typu gospodarstwa generują duże zyski, o wiele wyższe niż te, które oferują zwierzęta rzeźne.

Z upływem czasu hodowla jeleni szlachetnych wyparła z naszej hodowli daniele. Jednak z sentymentu do tych zwierząt niewielkie stado utrzymywane jest w naszym gospodarstwie do dnia dzisiejszego.

Największym naszym celem jest osiągnięcie u byka jelenia poroża szlachetnego o wadze 20kg. W związku z tym od wielu lat robimy wszystko, by to marzenie się ziściło. Współpracujemy z uczelniami i ośrodkami badawczymi w Polsce, Niemczech, Słowacji, a ostatnio z Czech i Hiszpanii.

W 2009 roku zdecydowaliśmy się na inseminację łani, po to by pozyskać światowej jakości materiał genetyczny. Jesteśmy nowatorami w tej dziedzinie.

Nasze jelenie budzą ogromne zainteresowanie. Sprzedajemy je w większości z przeznaczeniem do hodowli w celu poprawy rozrodu i puli genetycznej osobników dziko żyjących oraz do gospodarstw ekologicznych z przeznaczeniem na produkcję mięsa oraz na hodowlę zwierząt trofealnych.

Nasze jelenie trafiają do hodowców z Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier, Francji, Litwy i Hiszpanii, czyli tam, gdzie jest duże doświadczenie w hodowli tych zwierząt, a także tam gdzie ta hodowla dopiero kiełkuje – w Rosji. Kraj ten to przecież ogromny rynek zbytu i znajduje się w gestii naszego zainteresowania gdzie zostały już przetarte ścieżki handlowe.